Brande Sogne-/byråds medlemmer

Medlemmer af Brande Sogneråd 1966-74

Medlemmer af Brande Byråd 1974-2004

Byrådsvalg 1974-2009

Brande Kommunes Byvåben forhistorie: Statens heraldiske konsulent, arkivar Poul B. Grandjean foreslog sognerådet at tilsende indenrigsministeriet en ansøgning om godkendelse af et våben med motivet en tilbageseende urhane i gylden farve i sort felt, hvilket andragende blev imødekommet og registreret i patent og varemærkevæsenet – under 92/1942 – og dermed retsligt beskyttet. Derefter overlod man våbentegner og gravør Fr. Britze, København, at fremstille originalen til kommunevåbnet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.